Společnost byla založena v roce 2006 transformací jiného soukromého subjektu s dlouholetou tradicí.

V uplynulých více než 30 letech byly řešeny nejen stavební konstrukce, ale i dopravní stroje, podvozky kolejové techniky, nosníky jeřábů, rámy výtahů, hydraulických lisů, betonáren, mechanismy zvedacích zařízení atd..

K výpočtům byly používány programové systémy DEFOR, TPS-10, ANSYS, ESA a později SCIA Engineer.
V současné době společnost zaměstnává tým pracovníků s několikaletou praxí a nabízí všechny činnosti nutné pro vytvoření úplné dokumentace konstrukce:

  • převzetí zakázky a projednání všech detailů se zákazníkem
    (také v anglickém nebo německém jazyce),
  • zaměření současného stavu,
  • stanovení zatížení podle národních dodatků norem,
  • vytvoření modelu konstrukce,
  • výpočet,
  • příprava výrobní dokumentace,
  • kontrola finálního výrobku.